Länkar

Här finns länkar till andra relaterade sidor på nätet.

Sekulær buddhisme är en öppen nordisk facebookgrupp med i skrivande stund över 200 medlemmar. Här hittar du inlägg från flera engagerade skribenter och kommentarer från långt fler. Du hittar länkar till aktuella artiklar och filmklipp och mycket annan matnyttig information. Denna facebookgrupp är lite utav en nordisk sekulärt buddhistisk sangha i onlineformat på Facebook.

Secular Buddhist Association är kanske den primära platsen på nätet för sekulär buddhism internationellt. Det finns ingen officiell koppling mellan oss och SBA men vi har kontakt med dem och rekommenderar alla intresserade att besöka deras hemsida.

Här finns några guidade meditationer (på engelska).

Till exempel en fin Body Scan.

Människorna bakom SBA driver också Present Moment om mindfulness ur ett vetenskapligt perspektiv.

Bodhi Institute är ett nytt europeiskt utbildningscentrum för meditativ lärande med ett sekulärt förhållningssätt. Inspiration kommer från en dharma (lära) som återfinns i tidiga buddhistiska texter.

Free Buddhist Audio drivs av Triratna, en buddhistisk organisation som inte är uttalat sekulär, men som, likt sekulära buddhister, tar inspiration från alla traditioner för att forma en modern buddhism.

Framför allt avdelningen om meditation har mycket av intresse.

Här finns vägledda introduktioner.

Till exempel dessa fina meditationer om obeständighet (det är samma meditation med två olika vägledare).

Wisdom Publications är en fantastisk källa för buddhism, traditionell och sekulär.

Workflowy är ett verktyg för att organisera sitt liv.

Annonser