Praktik

Vad kan man då göra konkret som en del av en sekulär buddhistisk praktik?

Meditera. För många sekulära buddhister är detta kärnan i praktiken. Inom sekulär buddhism praktiseras många olika former av meditation.

  • Enklast av allt är nog att bara sitta still och inte göra annat än vara medveten. Zazen och ”just sitting” är varianter av detta.

Lev med mindfulness. Målet är att alltid vara medvetet uppmärksam och vaken, men i vissa situationer är det enklare att öva sig på detta än i andra. Om du till exempel går på en stenig strand, se stenarna, hör ljudet när du sätter ner foten, känn hur musklerna i foten anpassar sig till underlaget, känn vinden i ansiktet, känn lukten av sand och tång. Med lite träning finns fantastiska sinnes-tillstånd av såväl frid som extas alltid tillgängliga.

Förenkla. Att förenkla livet kan på många sätt hjälpa till. Det kan till exempel handla om att inte samla på sig ägodelar man inte använder.
Organisera. Att ha koll på livet minskar stress och oro och hjälper till med att hinna med och prioritera rätt saker.

Annonser