Om sekulär buddhism

Sekulär buddhism går tillbaka till den historiska Siddhartha Gautama (Buddha) och undersöker de specifika budskapen som fanns i hans lära. De som praktiserar sekulär Buddhism försöker sedan skilja det ifrån vad som var den allmänna världsuppfattningen för 2500 år sedan i Indien under tiden då Buddha levde. Detta innebär att en del koncept som ofta figurerar inom buddhistiska traditioner inte inkluderas inom den sekulära dharman. Det gäller exempelvis doktriner som återfödelse och karma mellan två liv.

Sekulär buddhism tar intryck från det bästa av alla traditioner av buddhism och har stor respekt för alla stora mästare – döda som levande. Däremot vill sekulära buddhister ha friheten att tänka själva och välja ut det de tycker är viktigt att inkludera i en lära som är lämpad för människan som lever i denna tidsålder där vetenskapen är en stor del av vad som formar den allmänna världsbilden.

Annonser