Tips

Tips om böcker, filmer osv som är bra ur sekulär buddhistisk synpunkt.

Meditationstips.

För att bli mer mer medveten i vardagen kan man använda vipassana med larmklockan (i mobilen tex). Ställ ett repeterande larm på vibration med så tät intervall som är lämpligt och stanna upp en stund varje gång larmet går för att analysera det som händer just nu med vipassana.

Susima Sutta.

Denna sutta är en genomgång av vad som är nödvändigt samt inte nödvändigt för att kultivera Dhamma. Den är väldigt intressant ur ett sekulärbuddhistiskt perspektiv eftersom den verkar ta avstånd från tro på återfödelse (tex) för att uppnå nirvana. Dvs man behöver inte ha fått en inblick i sina eventuella tidigare liv för att nå Nibbana.

Trevlig läsning. http://www.accesstoinsight.org/tipitaka/sn/sn12/sn12.070.than.html

Annonser