Vägledande principer

Sekulär buddhism är ett nytt, växande och fungerande sätt att praktisera buddhism i vår samtida kultur. I denna tidiga fas av dess utveckling förekommer som väntat en del förvirring rörande att ha ett sekulärt tillvägagångssätt i praktiserandet av en urgammal religiös tradition. Nedan följer ett försök till att förtydliga några av de större frågorna. Det är inte en perfekt beskrivning av denna praktik, utan startpunkten för den fortsatta utvecklingen av sekulär buddhism.

Synsätt

1. Sekulär buddhism ser Siddhatta Gotama som en människa som levde i sin tids kulturella kontext.

2. Sekulär buddhism ser de fyra ädla sanningarna som en korrekt empirisk beskrivning av upplevelsen av att leva, och som en metodologi för förståelse, socialt beteende och mental utveckling.

3. Sekulär buddhism ser gemenskapen av utövare som en väsentlig del i en positiv utveckling av samhället.

Ändamål

1. Sekulär buddhism stöder en kultur av medvetenhet och uppmuntrar till tillgänglighet av denna lära och praktik.

2. Sekulär buddhism stöder en kultur av utveckling där personlig utveckling integreras med interpersonell utveckling, för att förbättra det sociala samspelet mellan människor och samhället i stort.

3. Sekulär buddhism stöder en kultur av uppvaknande och finner inspiration från såväl buddhister som icke-buddhister och från såväl religiösa som sekulära källor.

Egenskaper

1. Sekulär buddhism är naturalistisk på så sätt att den hänvisar till naturliga orsakssamband som är påvisbara i den kända världen.

2. Sekulär buddhism är inte beroende av någon speciell utformning vilket gör den flexibel och lätt att integrera i vardagen i en mängd kulturella kontexter.

3. Sekulär buddhism är inkluderande och främjar lärande och praktik över kulturella och traditionella gränser.

Värderingar

Människor

1. Sekulär buddhism anser att alla människor är kapabla till, och har lika rätt till, förståelse och praktik.

2. Sekulär buddhism värdesätter delande av auktoritet och ansvar mellan kamrater i gemenskapen.

3. Sekulär buddhism värdesätter meningsfull dialog och kritisk undersökning med fortsatt förbättring av förståelse och praktik som syfte.

Tradition

1. Sekulär buddhism värdesätter berättelser från de buddhistiska traditionerna som metaforiska uttryck av meningsfulla och praktiska lärdomar.

2. Sekulär buddhism värdesätter texter från de buddhistiska traditionerna som verktyg för studier, lärande och praktik.

3. Sekulär buddhism värdesätter individuella preferenser och kreativitet när det gäller lämpliga former av praktik.

Detta är en översättning av SBAs Guiding Principles.

Annonser